Napawanie łukowe elektrodą topliwą

>> poniedziałek, 18 stycznia 2010

Napawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu (metoda GMA)

Napawanie tą metodą polega na stapianiu materiału elektrody i podłoża przez jarzący się łuk między elektrodą topliwą a napawanym przedmiotem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego.

Do napawania stosuje się druty pełne oraz proszkowe. Gazami osłaniającymi łuk i jeziorko spawalnicze przed dostępem gazów z atmosfery są: argon, hel i CO2. Rodzaj osłony gazowej wywiera istotny wpływ na skład chemiczny napoiny i jej właściwości.

W celu zwiększenia wydajności napawania automatycznego stosuje się dodatkowy drut wprowadzany w obszar jarzącego się łuku tzw. drut gorący (podgrzewany oporowo) lub drut zimny (bez podgrzewania). Stosuje się głównie do napawania dużych, płaskich powierzchni, warstwami o specjalnych własnościach użytkowych, lub regeneracji elementów ze stali niskowęglowych, niskostopowych, staliw, żeliw, stopów Cu i Al.

0 komentarze:

Prześlij komentarz