Materiały dla energetyki i ich łączenie - STUDIA PODYPLOMOWE

>> piątek, 12 września 2014

Polskie spółki energetyczne deklarują znaczne inwestycje strukturalne: PGE zamierza zainwestować 30 mld euro do 2025 roku, zaś Tauron ponad 12 mld euro do 2020 r. Planowane na lata 2011-2015 i dalej 2016-2020 i 2021-2025 inwestycje w same sieci przesyłowe szacuje się na 22,6 mld zł.

Cel
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania wiadomości i umiejętności uprawniających do podjęcia pracy w przemyśle energetycznym na stanowiskach: inspektor ds. jakości, inżynier technolog, inżynier produkcji, lider projektu, mistrz wytwarzania komponentów dla energetyki, inżynier utrzymania ruchu urządzeń dla energetyki, spawalnik (po uzyskaniu tytułu IWE).
Absolwenci studiów podyplomowych "Materiały dla energetyki i ich łączenie " spełniają nowoczesne wymagania zawodowe stawiane kadrze inżynierów w przemyśle energetycznym.

Korzyści
Absolwenci studiów podyplomowych "Materiały dla energetyki i ich łączenie" na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej nabywają wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • wymagań stawianych materiałom żarowytrzymałym i żaroodpornym
 • technologiom ich przetwarzania
 • wiedza z zakresu dyrektywy ciśnieniowej
 • norm zharmonizowanych EN 12952, EN 13445 oraz EN 13480 oraz
 • przepisów WUDT, AD2000 i ASME
Interdyscyplinarność problematyki związanej z materiałami dla energetyki i ich przetwarzania powoduje, że absolwenci łączą wiedzę inżynierską z umiejętnościami kierowania zespołami pracowniczymi.
Program:
 • Materiały dla energetyki oraz obliczenia wytrzymałościowe komponentów - 32h
 • Trwałość instalacji energetycznych -16h 
 • Technologie łączenia materiałów dla energetyki - 16h 
 • Dyrektywa ciśnieniowa - 16h
 • Wymagania norm zharmonizowanych EN 12952, EN 13445, EN 13480 - 32h
 • Kwalifikowanie technologii spawania - 8h
 • Kontrola robót spawalniczych - 8h
 • Badania nieniszczące i niszczące złączy spawanych - 8h
 • Przepisy WUDT, AD 2000 oraz ASME - 16h
 • Zintegrowane systemy zarządzania oraz wymagania systemu wg coupons PN EN 3834 - 32h
 • Zarządzanie zespołem - 16h
 • Seminarium dyplomowe - praca końcowa - 24h

Trenerzy: Doświadczeni rzeczoznawcy TUV NORD Polska oraz wykładowcy Politechniki Śląskiej
 • Liczba godzin: 224
 • Liczba zjazdów: 14 
 • Liczba miesięcy nauki: 10
 • Forma zaliczenia: Egzamin końcowy w formie testu sprawdzającego wiedzę
 • Koszt studiów: 3 500zł 
 • Termin rozpoczęcia: październik 2014

Rafał Rurański
Product Manager ds. Technicznych
tel.: 32 786 46 19
tel.kom.: 695 927 861
r.ruranski@tuv-nord.pl

Czytaj dalej...