Napawanie plazmą

>> piątek, 29 stycznia 2010

Napawanie plazmowe polega na stapianiu w łuku plazmowym o temperaturze 18 000 ÷ 24 000ºC materiału dodatkowego (w postaci proszku lub drutu) z nieznacznie nadtopionym podłożem. Podczas napawania plazmowego proszek, np. metalu o ziarnach od 0,06 do 0,3 mm jest wprowadzany do palnika plazmowego z dozownika za pomocą gazu transportującego (zazwyczaj argonu). Stopiony proszek w łuku plazmowym wychodzącym z dyszy jest przenoszony ciśnieniem gazów na podłoże napawane tworząc napomnę o minimalnym udziale podłoża. Argon zapewnia dokładną ochronę stapianego proszku i jeziorka spawalniczego napoiny oraz przyległego metalu podłoża przed dostępem gazów z powietrza. Napoiny charakteryzują się bardzo wysoką czystością metalurgiczną, minimalnym udziałem materiału podłoża. W jednym przejściu układa się jednorodne warstwy o grubości 0,25 ÷ 6 mm. Napawa się proszkiem na osnowie kobaltu, niklu, żelaza, chromu, miedzi i cyny, przedmioty ze stali niestopowych, odpornych na korozję, staliwa i niektórych gatunków żeliw.

Napawanie plazmowe stosuje się do części silników spalinowych, narzędzi skrawających, krawędzi tnących narzędzi do prac ziemnych, zaworów, gniazd zaworowych, czopów walców hutniczych, złączy przewodów wiertniczych. Napawanie plazmowe z gorącym lub zimnym drutem jest odmianą całkowicie zautomatyzowaną, w której materiałem dodatkowym jest drut podgrzany przed wprowadzeniem do obszaru łuku plazmowego, co zapewnia mniejsze przetopienie podłoża i większą wydajność napawania niż w wypadku wprowadzenia do obszaru łuku drutu zimnego.

Czytaj dalej...

Napawanie elektrożużlowe

>> poniedziałek, 25 stycznia 2010

Napawanie elektrożużlowe polega na stapianiu materiału dodatkowego z nadtopionym podłożem ciepłem kąpieli żużlowej nagrzewanej oporowo z utworzeniem napoiny. Ciekły żużel i jeziorko spawalnicze są utrzymywane w komorze utworzonej przez powierzchnię napawanego przedmiotu oraz miedziane nakładki intensywnie chłodzone wodą. Stopiony metal zbiera się poniżej kąpieli żużlowej i krzepnąc tworzy napoinę pomiędzy nakładkami. Zużycie topnika jest niewielkie, w odróżnieniu od wielokrotnie większego zużycia jak przy napawaniu łukiem krytym i wynosi kilka procent masy stopionego materiału dodatkowego.

Jako materiały dodatkowe stosuje się stale stopowe w postaci drutu lub taśmy, pełnych lub proszkowych. Grubość powłok w jednym przejściu wynosi 12 ÷ 100 mm. Napawanie pojedynczą taśmą stosuje się do dużych powierzchni, jak wnętrza zbiorników ciśnieniowych, ponadto do walców hutniczych gładkich i profilowych, młotków kruszarek, bijaków stalowych, staliwnych lub żeliwnych napawanych stalą niestopową, stopową odporną na korozję, żeliwem stopowym.

Czytaj dalej...

Powłoki napawane łukiem krytym

>> wtorek, 19 stycznia 2010

Napawanie łukiem krytym polega na stapianiu materiału elektrody z warstwą wierzchnią w jarzącym się łuku elektrycznym pod ochronną warstwą topnika. Topnik, oprócz ochrony i stabilizacji łuku oraz jeziorka spawalniczego rafinuje ciekły metal napoiny (odprowadzając zanieczyszczenia do żużla), reguluje jej skład i wpływa na formowanie lica napoiny. Elektroda w postaci drutu pełnego lub proszkowego albo taśmy pełnej lub proszkowej, bądź spiekanej, jest podawana w sposób ciągły.
Tą metodą napawa się warstwy ze stali niskowęglowych, stopowych, stopów niklu, kobaltu i chromu, niektórych stopów miedzi i stopów aluminium. Napoiny są wysokiej jakości o gładkim i równym licu. Jednocześnie wysoka wydajność napawania tą metodą powoduje, że stosuje się ją najczęściej w przemyśle do napawania dużych powierzchni elementów grubościennych.

Napawa się głównie materiały odporne na ścieranie na powierzchnie kruszarek, młotów, rynien zsypowych, walców hutniczych, kół tocznych, ogniw gąsienic, rolek przenośników taśmowych, noży, wykrojników, łopatek turbin, płyt sitowych, armatury instalacji w energetyce jądrowej.

Odmianą napawania łukiem krytym jedną elektrodą jest napawanie z wypełniaczem, gdzie proszek metaliczny poddawany jest ze specjalnego dozownika. Na proszek jest zasypywany z kolei topnik. Składy chemiczne proszku i drutu elektrod mogą być dobierane tak by zapewnić wymagany skład chemiczny napoiny. Z kolei wprowadzenie w obszar łuku drutu elektrodowego zamiast proszku pozwala zwiększyć wydajność napawania i obniżyć przetopienie podłoża. Grubości uzyskanych warstw w napawaniu łukiem krytym w jednym przejściu wynoszą 2 ÷ 8 mm, udział materiału podłoża w powłoce wynosi 10 ÷ 40 %, a proces prowadzi się półautomatycznie lub automatycznie.

Czytaj dalej...

Napawanie łukowe elektrodą topliwą

>> poniedziałek, 18 stycznia 2010

Napawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu (metoda GMA)

Napawanie tą metodą polega na stapianiu materiału elektrody i podłoża przez jarzący się łuk między elektrodą topliwą a napawanym przedmiotem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego.

Do napawania stosuje się druty pełne oraz proszkowe. Gazami osłaniającymi łuk i jeziorko spawalnicze przed dostępem gazów z atmosfery są: argon, hel i CO2. Rodzaj osłony gazowej wywiera istotny wpływ na skład chemiczny napoiny i jej właściwości.

W celu zwiększenia wydajności napawania automatycznego stosuje się dodatkowy drut wprowadzany w obszar jarzącego się łuku tzw. drut gorący (podgrzewany oporowo) lub drut zimny (bez podgrzewania). Stosuje się głównie do napawania dużych, płaskich powierzchni, warstwami o specjalnych własnościach użytkowych, lub regeneracji elementów ze stali niskowęglowych, niskostopowych, staliw, żeliw, stopów Cu i Al.

Czytaj dalej...

Napawanie łukowe elektrodą nietopliwą

>> czwartek, 14 stycznia 2010

Napawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej (metoda GTA)

Napawanie tą metodą polega na wprowadzeniu materiału dodatkowego do obszaru łuku jarzącego się między nietopliwą elektrodą wolframową a napawanym przedmiotem, w osłonie gazu obojętnego. Materiał dodatkowy w postaci drutu, pręta pełnego lub proszkowego albo proszku, ulega stopieniu i tworzy napoinę na nadtopionej powierzchni przedmiotu. Dzięki osłonie łuku gazem obojętnym(argon, hel), metal napoiny ma bardzo wysoką jakość. W jednym przejściu można ułożyć warstwę 1,5 ÷ 5 mm, a udział materiału podłoża w napoinie osiąga 5 ÷ 10%. Mała wydajność i stąd wysoki koszt, przy wysokiej jakości jest powodem zastosowania do napawania przede wszystkim naprawczego części maszyn, wad odlewów. Zastosowanie drutów proszkowych pozwala napawać warstwy o dużej twardości, niemożliwe do uzyskania przez napawanie drutami pełnymi. Napawa się stale, żeliwa, stopy aluminium i stopy miedzi, a jako powłoki stosuje się: stellity, stale wysokostopowe, ołów, brąz, stopy niklu i stale austenityczne.

Czytaj dalej...

V Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO

>> sobota, 9 stycznia 2010

W dniach 23-26 marca 2010 r. w Targach Kielce już po raz piąty odbędą się Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO. Targi te są organizowane przy współpracy z Instytutem Spawalnictwa z Gliwic oraz Polską Izbą Spawalniczą z Warszawy.

W ramach targów prezentowane są najnowsze maszyny, urządzenia oraz rozwiązania technologiczne i materiały stosowane w spawalnictwie, maszyny, urządzenia i osprzęt do spawania, materiały spawalnicze, systemy komputerowe wspomagające procesy spawalnicze, roboty, automaty, linie technologiczne, gazy techniczne. Swoją ofertę przedstawią również firmy zajmujące się świadczeniem usług spawalniczych, jak i instytucje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, specjalizujące się w tej dziedzinie. Wystawie towarzyszą pokazy nowoczesnych maszyn, urządzeń i metod spawania.

Podczas ostatniej edycji targów SPAWALNICTWA prezentowało się ponad 70 firm z Polski, Niemiec, Czech, Słowenii, Włoch i USA. Wystawcy mieli możliwość nawiązania korzystnych kontaktów. Targi, jak co roku odwiedziły delegacje szefów firm z krajów Europy Zachodniej, ale także z Ukrainy i Rosji.

Podczas uroczystej Gali najlepsze produkty prezentowane na targach zostały nagrodzone medalami i wyróżnieniami Targów Kielce.

Do dyspozycji Wystawców są pawilony targowe na światowym poziomie, standardowo wyposażone w klimatyzację oraz wysokiej jakości posadzkę techniczną z przeznaczeniem do dynamicznej prezentacji maszyn i urządzeń; sale konferencyjne wraz z wyposażeniem multimedialnym oraz restauracje i kawiarnie na terenie targów. Można też oczywiście bezpłatnie korzystać z Internetu (Internet Point).

W ramach targów przewidziane są wystąpienia, prezentacje firm oraz pokazy spawania.

Cena powierzchni wystawienniczej:
Typ W powierzchnia w pawilonie bez zabudowy: 170 PLN/m2 (135 PLN/m2)
cena promocyjna do 31.01.2010

Zabudowa standardowa 60 PLN/m2
obejmuje: ścianki zewnętrzne stoiska, 1 lampę 75 W / 4 m2, gniazdko elektryczne 230 V – zużycie nienormowane, wieszak, kosz na śmieci, fryz z nazwą firmy do 20 znaków (2m x 0,3 m) i wykładzinę na całą zamówioną powierzchnię.

Czytaj dalej...