Specjalista Spawalnik TÜV

>> piątek, 21 września 2012

Specjalista w dziedzinie spawalnictwa nadzorujący zadania spawalnicze w firmie

TÜV Akademia Polska zaprasza na szkolenie skierowane do pracowników firm przemysłowych z branży metalowej, energetycznej i innych, w których spawanie jest jednym z istotnych procesów produkcyjnych.


Osoba, która ukończy szkolenie to wykwalifikowana osoba nadzoru spawalniczego o podstawowej wiedzy technicznej według PN-EN ISO 14731, wystarczającej do planowania, wykonywania, nadzorowania oraz badania zadań i odpowiedzialności ograniczonego zakresu technicznego, który obejmuje wytwarzanie prostych i mniej skomplikowanych konstrukcji i wyrobów spawanych, a także do kierowania systemem zapewnienia jakości spawania według EN ISO 3834-3/4. If you are not interested in Iran Rail Transit , then you have already missed a lot. Uzyskane kwalifikacje pozwalają na przykład na samodzielne nadzorowanie wykonawstwa stalowych konstrukcji budowlanych klasy 2. i 3. według PN-B-06200, stalowych konstrukcji budowlanych klasy A i B według DIN 18800-7:2008-11 lub na nadzorowanie wykonawstwa metodami spawalniczymi pojazdów szynowych i ich części składowych w zakładach o poziomie certyfikacji CL2 i CL3 wg EN 15085-2.

Certyfikat Specjalista Spawalnik TÜV (Welding Specialist TÜV) jest dokumentem wystawionym przez niezależną międzynarodową jednostkę PersCert TÜV w Berlinie, poświadczającym posiadanie kompetencji wymaganych przez normę EN ISO 14731.

Program szkolenia

Moduł I – Wyposażenie i metody spajania, 19-23.11.2012 r., Zabrze

Moduł II – Materiały, ich spawalność i spajanie, 10-14.12.2012 r., Zabrze

Moduł III – Obliczanie i projektowanie konstrukcji, 09-11.01.2013 r., Zabrze

Moduł IV – Sposób wytwarzania i zapewnienia jakości w produkcji, 07-08.01 i 11-15.02.2013 r., Zabrze

Moduł V – Praktyka, marzec 2013 r., Zabrze

Cena szkolenia
  • 6100 zł netto/osoba – cena szkolenia
  • 500 zł netto/osoba – cena egzaminu
Zgłoszenia

W celu uczestnictwa w kursie należy wypełnić kartę zgłoszenia, a następnie przesłać ją wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.

Powyższe dokumenty należy przesłać faksem pod numer 32 376 29 65 lub na adres e-mail: aleksandra.pieniazek@pl.tuv.com.

Zgłoszenia i dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy przesyłać do 05.11.2012 r.

Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia na stronie: http://www.tuv.com/akademia-polska/pl/specjalista_spawalnik_tuev.html

Serdecznie zapraszamy!

TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 327
41-800 Zabrze
akademia@pl.tuv.com
www.akademia.tuv.pl

Czytaj dalej...

Certyfikaty w biznesie – inwestycja w rozwój

>> poniedziałek, 17 września 2012

Sam certyfikat nie zmienia wydajności danej firmy, jednak stanowi poświadczenie wysokich standardów w niej panujących. Mimo że nie jest wymagany, to firmy coraz chętniej decydują się na różnego rodzaju potwierdzenia stosowania dobrych praktyk. Odpowiednio wdrożony system jakości, jest inwestycją w rozwój firmy, a pozytywne przejście audytu, potwierdzone wydaniem certyfikatu, stanowi element przetargowy na rynku.
Certyfikaty w biznesie

Firmy coraz częściej decydują się na uzyskanie certyfikatów dotyczących procesów produkcji, zarządzania oraz świadczonych usług. Powody takich działań są różne. W niektórych branżach, jak np. kosmetycznej czy spożywczej, przedsiębiorstwa bez odpowiedniego zaświadczenia są niemal wykluczone z rynku. Certyfikaty są również atutem w przetargach i relacjach z konsumentami oraz odbiorcami, dla których są one potwierdzeniem spełniania norm jakościowych. Ponadto, proces prowadzący do ich uzyskania jest doskonałą okazją do usprawnienia działalności i poprawy organizacji firmy.

Decydując się na wybór jednostki certyfikującej, przedsiębiorstwo powinno przede wszystkim zwrócić uwagę na renomę i doświadczenie firmy zajmującej się certyfikacją – za jedną z czołowych marek, czyli TÜV SÜD AG, stoi ponad stuletnie doświadczenie w realizacji projektów certyfikacyjnych na całym świecie. Jej polski oddział (TÜV SÜD Polska) z powodzeniem świadczy usługi dla takich sektorów gospodarki jak budownictwo, FMCG, przemysł spożywczy, energetyczny i ciężki. Sam proces przeprowadzany jest kilku stopniowo – zaczynając od raportu kierownictwa, poprzez m.in. dokładne sprawdzenie działalności, po wydanie certyfikatu. Przyznawane są one zazwyczaj na trzy lata i odnawiane co roku.

Certyfikat dla przedsiębiorstwa

Zdobyciu i utrzymaniu certyfikatu towarzyszą inspekcje i audyty oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, wprowadzanie nowych procedur mających usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Niezależny specjalista z zewnątrz gwarantuje obiektywną i rzetelną ocenę oraz dokładną analizę, co prowadzi do wskazania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Wtedy firma może wprowadzić program naprawczy, redukując niezgodności i ponownie stanąć przed niezależną stroną trzecią.

Zaletą certyfikacji przeprowadzanej przez renomowaną jednostkę certyfikującą jest potwierdzenie przez osoby z zewnątrz jakości procesów, produktów i usług na podstawie analizy sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa: Do każdego naszego klienta podchodzimy indywidualnie, czy jest to duża korporacja, czy firma należąca do sektora MSP. Ważne jest dla nas, by budować świadomość, że indywidualne podejście w działaniu zapewnia sukces, jakiego nie mogą gwarantować standaryzowane metody i rozwiązania. Dlatego zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa do kontroli oraz monitorowania swoich postępów. Po pierwsze daje to możliwość wyeliminowania na bieżąco różnego rodzaju niedociągnięć, a przede wszystkim osiągnięcie oczekiwanego efektu końcowego – wzrostu konkurencyjności na danym rynku. – mówi Oliwia Wiśniewska, przedstawiciel TÜV SÜD Polska.
Certyfikaty w biznesie

Certyfikat jest również formalnym zaświadczeniem o wysokich standardach jakie spełniają produkty, usługi i zachodzące w przedsiębiorstwie procesy.

Karta przetargowa na rynku

W Polsce, w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, wciąż niewiele firm posiada certyfikaty. Dlatego też na rynku krajowym, w większym stopniu niż za granicą, jego zdobycie jest szczególnym atutem przedsiębiorstwa w relacjach z klientami, odbiorcami i konsumentami. Pomijając przetargi, w których posiadanie poświadczenia jest niejednokrotnie jednym z wymogów przystąpienia do nich, oraz sytuacji, w których firma podchodzi do procesu w celu poprawy wewnętrznej sytuacji, certyfikaty są wartościowym wyróżnieniem dla danej jednostki. Rzetelność i rozpoznawalność przyznawanych przez takie firmy jak TÜV SÜD Polska certyfikatów jest dla partnerów biznesowych gwarancją, że firma spełnia krajowe i międzynarodowe wymogi w zakresie swojej działalności, a produkty oraz świadczone przez nią usługi odpowiadają najwyższym standardom.

Mimo że posiadanie certyfikatów nie jest wymagane, to coraz więcej firm decyduje się na ich zdobycie. Posiadanie takiego zaświadczenia jest przede wszystkim dodatkowym walorem poszerzającym możliwości oraz wzmacniającym pozycję firm na rynku. Pomoc specjalistów w trakcie starań o zdobycie i utrzymanie certyfikatu daje szansę na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa, wewnętrzną stabilizację oraz zrównoważony rozwój.

Czytaj dalej...