Napawanie łukowe elektrodą nietopliwą

>> czwartek, 14 stycznia 2010

Napawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej (metoda GTA)

Napawanie tą metodą polega na wprowadzeniu materiału dodatkowego do obszaru łuku jarzącego się między nietopliwą elektrodą wolframową a napawanym przedmiotem, w osłonie gazu obojętnego. Materiał dodatkowy w postaci drutu, pręta pełnego lub proszkowego albo proszku, ulega stopieniu i tworzy napoinę na nadtopionej powierzchni przedmiotu. Dzięki osłonie łuku gazem obojętnym(argon, hel), metal napoiny ma bardzo wysoką jakość. W jednym przejściu można ułożyć warstwę 1,5 ÷ 5 mm, a udział materiału podłoża w napoinie osiąga 5 ÷ 10%. Mała wydajność i stąd wysoki koszt, przy wysokiej jakości jest powodem zastosowania do napawania przede wszystkim naprawczego części maszyn, wad odlewów. Zastosowanie drutów proszkowych pozwala napawać warstwy o dużej twardości, niemożliwe do uzyskania przez napawanie drutami pełnymi. Napawa się stale, żeliwa, stopy aluminium i stopy miedzi, a jako powłoki stosuje się: stellity, stale wysokostopowe, ołów, brąz, stopy niklu i stale austenityczne.

0 komentarze:

Prześlij komentarz