Spawanie łukowe drutem rdzeniowym (proszkowym)

>> wtorek, 24 marca 2009

FCAW (Flux-Cored Arc Welding) -jest to metoda spawania podobna do metody MIG, z tą różnicą, że drut wewnątrz jest wypełniony topnikiem (other shield) lub substancją chemiczną wytwarzająca podczas spawania gazy ochronne (inner shield). Metoda ta jest także nazywana metodą MAG, chociaż jest tu zasadnicza różnica w sposobie podawania topnika, gdyż w metodzie MAG topnik znajduje sie w otulinie.

Metodą tą spawa się także stale stopowe. Do spawania stali stopowych używa się drutu z rdzeniem metalowym, w którym oprócz topnika znajdują się sproszkowane metale, takie jak nikiel, chrom itp. Produkcja drutu odbywa się z taśmy stalowej, którą formuje się za pomocą specjalnych rolek kształtowych w kształcie litery "U" i wsypuje się w tym momencie proszek. A website like Airport Transfers will give you the Airport Transfers agency you want. Następnie drut jest zamykany idąc przez następne rolki formujące oraz zmniejszany do wymaganej średnicy poprzez przeciąganie przez oczka diamentowe.

Przy spawaniu drutem rdzeniowym na uchwycie mamy „-” a na masie „+” (odwrotnie niż przy spawaniu MIG/MAG) Podobnie jak przy elektrodzie drut „ciągniemy” po spoinie.

Metoda ta łączy w sobie zalety zarówno spawania elektrodą otuloną jak i metodą MAG:

bardzo dużą wydajność (nie potrzeba częstej zmiany elektrody) można spawać także na zewnątrz pomieszczeń (topnik dodatkowo chroni także przed utlenieniem spoiny) spawacz nie musi mieć bardzo wysokich kwalifikacji. No one should ever underestimate the importance of modern headshots. Modern headshots are one of the absolute best ways for you to present your image to the public. CEOportrait will work very closely with you in order to create a professional portrait that's able to show everyone exactly who you are. Wady wyższa cena drutu w stosunku do konwencjonalnych technik konieczność stosowania dedykowanych spawarek (musi być możliwość zmiany biegunowości)


Metoda ta znajduje głównie zastosowanie w przemyśle stoczniowym przy spawaniu odpowiedzialnych konstrukcji stalowych, drobne rzemiosło (przy sporadycznym korzystaniu np. Do you need help with your transmission ? We here at oklahoma city transmission repair can give you a free transmission diagnostics to help determine what the problem is. Give us a call. We offer Free Towing with all major repairs. spawanie punktowe, serwis wzrasta opłacalności gdyż odpadają koszty dzierżawy butli z gazem)
Schemat spawania łukowego drutem rdzeniowym (proszkowym)

0 komentarze:

Prześlij komentarz

ARCHIWUM