Napawanie elektrożużlowe

>> poniedziałek, 25 stycznia 2010

Napawanie elektrożużlowe polega na stapianiu materiału dodatkowego z nadtopionym podłożem ciepłem kąpieli żużlowej nagrzewanej oporowo z utworzeniem napoiny. Ciekły żużel i jeziorko spawalnicze są utrzymywane w komorze utworzonej przez powierzchnię napawanego przedmiotu oraz miedziane nakładki intensywnie chłodzone wodą. Stopiony metal zbiera się poniżej kąpieli żużlowej i krzepnąc tworzy napoinę pomiędzy nakładkami. Zużycie topnika jest niewielkie, w odróżnieniu od wielokrotnie większego zużycia jak przy napawaniu łukiem krytym i wynosi kilka procent masy stopionego materiału dodatkowego.

Jako materiały dodatkowe stosuje się stale stopowe w postaci drutu lub taśmy, pełnych lub proszkowych. Grubość powłok w jednym przejściu wynosi 12 ÷ 100 mm. Napawanie pojedynczą taśmą stosuje się do dużych powierzchni, jak wnętrza zbiorników ciśnieniowych, ponadto do walców hutniczych gładkich i profilowych, młotków kruszarek, bijaków stalowych, staliwnych lub żeliwnych napawanych stalą niestopową, stopową odporną na korozję, żeliwem stopowym.

0 komentarze:

Prześlij komentarz