Zjawiska zachodzące przy tworzeniu spoiny

>> piątek, 27 marca 2009

Spoina tworzy się w wyniku krzepniecia jeziorka spawalniczego, które powstaje ze stopinonych brzegów materiału rodzimego oraz materiału dodatkowego (elektrody lub drutu).
Proces topienia i krzenięcia metalu przy spawaniu podobny jest do procesu metalurgicznego przetapiania metalu w piecach , z tą różnica , że dla spoiny proces ten odbywa się w małej objętości i w bardzo krótkim czasie. Ponadto metal zostaje nagrzany do temperatur znacznie wyższych od temperatury topnienia, co umozliwia intensywny przebieg reakcji metalurgicznych.

Zjawiska, które występuja w czasie tworzenia sie spoiny mozna podzielić na następujące grupy:

  • topienie się elektrody lub drutu oraz brzegu materiału rodzimego, jak również otulin i topników oraz dysocjacja składników zawartych w atmosferze łuku,
  • nasycanie roztopinej kropli metalu elektrody oraz jeziorka gazami (wodorem, azotem i tlenem),
  • utlenianie sie składników zawartych w kropli i jeziorku na skutek działania gazów rozpuszczonych w metalu i zdysocjowanej atmosfery łuku,
  • redukcja tlenków za pomocą żużli oraz za pomocą odpowiednich dodatków (odtleniaczy),
  • rafinacja jeziorka metalu przez usunięcie siarki, fosforu i innych zanieczyszczeń,
  • krystalizacja spoiny.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

ARCHIWUM