Badania nieniszczące , ultradźwiękowe. Badanie spoin w złączach doczołowych.

>> niedziela, 15 marca 2009

Zakres stosowania
Medodę ultradźwiękową nalezy stosować do badań spoin w złączach doczołowych ze stali węglowych i niskostopowych. Nie należy stosować do badania metali i stopów silnie tłumiących fale ultradźwiekowe (np. stale austenityczne).

Klasyfikacja wadliwości spoin.
Klasyfikację wadliwości spoin określa się na podstawie ubytku przekroju dA spowodowanego przez wadę.

Względny ubytek przekroju spoiny W wyraża się w % wg wzoru:

W = (dA/Ao)*100
w którym:
Ao - pole przekroju spoiny na odcinku normalnym równym 100 mm,
10g przy grubości złącza 10-30 mm,
300 mm przy grubości złącza powyżej 30 mm.
Jezeli badana spoina jest krótsza od odcinka normalnego, to nalezy przyjąć rzeczywistą dlugość spoiny.
W zależności od względnego ubytku przekroju ustalono 5 klas wadliwości spoin:
Klasa I - do 2%
Klasa II - ponad 2 do 4%
Klasa III - ponad 4 do 8%
Klasa IV - ponad 8 do 16%
Klasa V - ponad 16%
Wady zidentyfikowane jako pęknięcia kwalifikują spoinę do V klasy wadliwości.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

ARCHIWUM