Spawalność stali

>> niedziela, 15 marca 2009

Podział stali pod względem spawalności. Rozróżnia się cztery grupy stali pod względem spawalności:

  1. Stale łatwo spawalne - nie wymagają stosowania żadnych dodatkowych zabiegów ani prze ani po spawaniu, gdy temperatura spawanego przedmiotu jest > 5 st.C a grubość materiału jest <>
  2. Stale średnio spawalne - wymagają do spawania grubych elektrod, zmniejszonej prędkości spawania lub wstępnego podgrzania przed spawaniem,
  3. Stale trudno spawalne - wymagają oprócz stosowania środków jak dla stali średnio spawalnych, dodatkowo zastosowania obróbki cieplnej po spawaniu,
  4. Stale niespawalne - są to stale, które mimo środków stosowanych jak dla stali trudno spawalnych nie spełniają żądanych wymagań.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

ARCHIWUM