Kontrola złączy po spawaniu

>> środa, 25 marca 2009

Przed dopuszczeniem złącza do użytku konieczna jest kontrola ostateczna, przeprowadza sie ją w celu wyeliminowaniu złączy wadliwych, które mogą spowodować zniszczenie konstrukcji a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. 

Kontrola ta wykonywana jest bardzo skrupulatnie i polega na: sprawdzeniu oznaczeń materiałowych wybitych na poszczególnych elementach konstrukcji oraz porównaniu ich z atestami, sprawdzeniu czy oznaczenia spoin są zgodne z oznaczeniami wpisanymi do dziennika spawania oraz czy uwagi kontrolne wpisane do dziennika zostały wykonane, sprawdzeniu czy wszystkie spoiny zostały wykonane przez spawaczy mających odpowiednie kwalifikacje i czy zostały ostemplowane ich osobistymi stemplami, sprawdzeniu zgodności wymiarów konstrukcji z dokumentacją techniczną, skontrolowaniu wymiarów spoin pachwinowych, przeprowadzeniu dokładnych oględzin zewnętrznych wszystkich wykonanych spoin, w celu wyszukania wad zewnętrznych. Zakwalifikowaniu do poprawy odcinków spoin zawierających wady niedopuszczalne i wyraźne oznaczenie tych odcinków za pomocą symboli wad wg PN-75/M-69703.

Przeprowadzeniu po oględzinach zewnętrznych i ewentualnych poprawkach badań radiograficznych spoin czołowych i na ich podstawie dokonaniu oceny złącza. Przeprowadzeniu innych badań defektoskopowych przewidzianych w dokumentacji (np. badań magnetycznych, penetracyjnych, ultradźwiękowych, szczelności) przeprowadzeniu badań niszczących na złączach próbnych (np. badań własności mechanicznych, badań metalograficznych, korozyjnych), przeprowadzeniu ewentualnych prób eksploatacyjno-ruchowych (np. próby ciśnieniowe, próby wstępnego obciążenia).

1 komentarze:

Anonimowy,  13 kwietnia 2010 09:23  

z tego co wiem to normy PN zostaly wycofane
do oceny zlacza lepiej zastosowac norme EN 5817

Prześlij komentarz

ARCHIWUM