Spawalność stali

>> poniedziałek, 23 marca 2009

Jakość złącza uzyskanego w wyniku spawania zalezy na ogół od rodzaju materiału rodzimego, materiału dodatkowego, technologii procesu i uwarunkowań konstrukcyjnych. Dokładnie od tych czynników są zależy spawalność stali, dzieląc ją na spawalność metalurgiczną, technologiczną i konstrukcyjną. I tak spawalność możemy podzielić na:

  1. Spawalność metalurgiczna jest związana z określonymi właściwościami materiału, takimi jak: skład chemiczny, struktura, obecność wtrąceń niemetalicznych, gazów itp.
  2. Spawalność technologiczna, zwana niekiedy operatywną, uzalezniona jest od warunków technologicznych i parametrów spawania, metody spwania, energii źródła ciepła, prędkości spawania itp.
  3. Spawalność konstrukcyjna jest zależna od zespołu czynników charakteryzujących spawany element z konstrukcyjnego punktu widzenia ( wymiary, rozkład obciążeń, sztywność).

1 komentarze:

Anonimowy,  6 grudnia 2010 09:24  

Fajny materiał;]

Prześlij komentarz

ARCHIWUM