Zgrzewanie tworzyw

>> środa, 4 marca 2009

Zgrzewanie- jest to proces łączenia tworzyw sztucznych poprzez ich docisk z podgrzaniem do stanu plastycznego miejsca styku łączonych elementów, bez dodawania spoiwa. Na skutek wywierania nacisku zachodzi wzajemne przeplatanie się łańcuchów polimeru w wyniku ich częściowego przenikania z łączonych elementów. Splątane segmenty makrocząsteczek tworzą, po ochłodzeniu (pod naciskiem), trwałe połączenie. Proces zgrzewania jest determinowany przede wszystkim przez:

- temperatura (do jakiej nagrzewa się tworzywo łączone)

- docisk wywierany na łączone części

- czas zgrzewania

- czas i warunki chłodzenia złącza

W zależności od miejsca doprowadzenia lub powstawania ciepła w procesie zgrzewania rozróżniamy następujące metody:

- zgrzewanie w którym ciepło doprowadza się do zewnętrznej strony elementów łączonych (zgrzewanie za pomocą nagrzanego drutu, taśmy, listwy - zgrzewanie impulsowe)

- zgrzewanie w którym ciepło doprowadza się do wewnętrznej strony elementów łączonych (zgrzewanie przy użyciu nagrzanego klina lub płyty)

- zgrzewanie w którym ciepło jest wytwarzane w warstwach wierzchnich tworzyw łączonych lub małej masie tworzywa (zgrzewanie tarciowe, drganiowe,pojemnościowe, ultradźwiękowe lub indukcyjne)

0 komentarze:

Prześlij komentarz

ARCHIWUM