Zagrożenia przy spawaniu acetylenowo-tlenowym

>> wtorek, 17 lutego 2009

Chociaż zasady pracy przy spawaniu acetylenowo - tlenowym są podobne jak przy spawaniu łukowym, to występują różnice wynikające z innego źródła ciepła.
W celu zabezpieczenia spawacza i osób przebywających w pobliżu należy sprawdzać:
czy jest wystarczająca wentylacja,
czy spawacz używa odpowiednich filtrów optycznych,
czy wszystkie połączenia w obwodach gazowych są w dobrym stanie i czy nie ma nieszczelności,
czy zawory zwrotne i bezpieczniki są właściwie zamontowane,
czy węże tlenowe i acetylenowe są w dobrym stanie i mają właściwą barwę ; tlen - niebieska, acetylen - czerwoną,
czy reduktory są połączone z butlami we właściwy sposób,
czy butle nie są pochylone o kąt większy niż 45°.
czy wszystkie złącza tlenowe są pozbawione smaru, ponieważ tlen w zetknięciu ze smarami może spowodować wybuch.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących przy eksploatacji urządzeń energetycznych, odbiór złączy spawanych na tych urządzeniach a w szczególności na rurociągach i zbiornikach ciśnieniowych, pracujących pod ciśnieniem rzędu od 0,6 ¸ 16 Mpa odbywa się komisyjnie.

W skład komisji wchodzą:
Pracownik odpowiedzialny za wykonanie remontu urządzenia (brygadzista),
Pracownik kierownictwa, komórki (firmy) odpowiedzialnej za wykonanie remontu,
Spawalnik (technolog), który opracowywał technologię spawania dla danego urządzenia,
Inspektor Dozoru Technicznego.
Odbiór urządzeń dokonywany jest szczególnie skrupulatnie a dokumentem potwierdzającym taki odbiór jest protokół zdawczo - odbiorczy.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

ARCHIWUM