BHP przy spawaniu - Promieniowanie łuku

>> wtorek, 17 lutego 2009

Łuk spawalniczy spostrzegamy jako źródło bardzo silnego jaskrawego światła. Na łuk można patrzeć tylko przez filtr optyczny (wbudowany w tarczę spawacza), który obniża natężenie światła do dopuszczalnego poziomu. Łuk promieniuje również w paśmie nadfioletu i podczerwieni. Promieniowanie ultrafioletowe stanowi zagrożenie dla oczu i skóry.
W celu zabezpieczenia spawacza i pracowników pracujących w pobliżu przed promieniowaniem łuku należy sprawdzić:
czy spawacz używa filtru optycznego o właściwej gęstości,
czy jest używane odpowiednie ubranie robocze (ubranie nie palne, fartuch skórzany, getry skórzane, tarcza ochronna, rękawice skórzane itp.)
czy stanowisko spawania jest w miarę możliwości osłonięte w celu ochrony innych pracowników,
czy pracujący w pobliżu pracownicy zostali powiadomieni o zagrożeniach,
czy jest łatwo dostępna pierwsza pomoc w przypadku porażenia oczu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

ARCHIWUM