METALIZACJA NATRYSKOWA.

>> wtorek, 24 lutego 2009

Natryskiwanie roztopionym metalem na powierzchnie stalowe , drewniane , szklane , betonowe , tekturowe , nazywa się metalizacją . Metalizować można drutem aluminiowym , cynkowym , miedzianym i brązowym . Drobne kropelki metalu porywane sprężonym powietrzem utleniają się na zewnętrznych powierzchniach .Gdy trafią one na metalizowany przedmiot rozbijają się , wbijają się w niego czystym metalem ostygłym do stanu ciastkowatego.

Warstwa natryskiwana ma dużo tlenków i porów .Wytrzymałość i wydłużenie warstwy natryskiwanej są o połowę niższe od własności danego metalu w stanie walcowym. Chociaż własności te nie są korzystne , jednakże nie odgrywają większej roli , gdyż metalizowanie stosuje się przede wszystkim do zabezpieczenia mostów , okrętów , zbiorników przed korozją.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

ARCHIWUM