Norma europejska EN 1090-1 - bezpłatne seminarium

>> poniedziałek, 29 kwietnia 2013

W imieniu TUV NORD POLSKA zapraszamy na bezpłatne seminarium poświęcone normie EN 1090. Norma europejska EN 1090-1 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”, zharmonizowana z dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby Budowlane”, została w grudniu 2011 przyjęta do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zgodnie z tą normą wszyscy producenci konstrukcji nośnych zobowiązani są, przed wprowadzeniem swoich produktów na rynek europejski, do oznakowania ich znakiem CE. Are you looking for "Spray Foam Insulation"? Check out stlouisinsulation The passionate experts in this field are ready to answer all of your requests.


Kluczowe zagadnienia prezentacji:

  • Wytwórcy konstrukcji stalowych w świetle rozporządzenia nr 305/2011 i normy PN-EN 1090-1: 2011– Zbigniew Grzybacz, Rzeczoznawca - TUV NORD Polska
  • Wymagania i wytyczne dotyczące wykonawstwa i nadzoru zabezpieczeń antykorozyjnych w świetle EN 1090-2– Konrad Dywan, Rzeczoznawca - TUV NORD Polska

Miejsce spotkania:

  • Warszawa  - 22.05
  • Rzeszów - 20.06

0 komentarze:

Prześlij komentarz