Gazy w procesie spawania

>> poniedziałek, 28 marca 2011

Wodór w procesie spawania
Głównym źródłem wodoru w spoinach jest wilgoć i para wodna, które reagują z ciekłym metalem nasycając je wodorem wg ogólnej reakcji:

xMe + yH2O = MexOy + 2y

Woda w łuku elektrycznym rozkłada się na tlen i wodór, a następnie wodór dysocjuje:

H2 <=> 2H

i wnika do ciekłego metalu.

W celu ograniczenia obecności wodoru w spoinie stosuje się:
 • dobór odpowiednich nie dostarczających wodoru surowców do produkcji mas otulinowych,
 • stosowanie otulin zawierających CaF2,
 • suszenie elektrod przed spawaniem,
 • suszenie topników przed spawaniem,
 • suszenie łączonych elementów przed spawaniem.
Wodór w spoinach powoduje:

 • porowatość spoin,
 • powstawanie pustek i pęcherzy gazowych,
 • występowanie tzw. rybich oczu,
 • powstawanie pęknięć wodorowych.
Azot w procesie spawania

Azot występuje w metalach w postaci azotków: Fe4N, AlN, CrN, MoN, TiN, ZrN, lub węglikoazotków.

W ciekłym metalu azot przechodzi do roztworu, a azotki tworzą się w niższych temperaturach po skrzepnięciu metalu.

Azot w stalach nieuspokojonych i półuspokojonych powoduje obniżenie ciągliwości w skutek procesu starzenia w wyniku którego powstaje Fe4N.

W stalach odpornych na korozję, a szczególnie w stalach austenitycznych lub duplex, azot traktowany jest jako korzystny składnik stopowy stabilizujący austenit i ograniczający rozrost ziarna w temperaturach powyżej 900°C.

W procesie spawania azot do obszaru spoiny może dostać się z:

 • materiału spawanego,
 • otuliny lub topnika,
 • z powietrza w wyniku niedostatecznej ochrony obszaru spawania.
Tlen w procesie spawania

Tlen tworzy z metalami tlenki, które nie wykazują, lub prawie nie wykazują rozpuszczalności w ciekłym metalu.

Tlen tworzy z żelazem trzy związki chemiczne: FeO, Fe3O4, Fe2O3, z których każdy kolejno zawiera większą ilość tlenu. Z tych tlenków tylko FeO jest rozpuszczalny w żelazie.
 
Obecność tlenu w stali powoduje:

 • obniżenie udarności stali,
 • obniżenie odporności na korozje,
 • podwyższa temperaturę przejścia w stan kruchy.

W celu zabezpieczenia obszaru spawania przed wnikaniem tlenu stosuje się:

 • obojętne osłony gazowe (hel, argon),
 • otuliny i topniki zawierające odtleniacze takie jak: Mn, Si, Al i Ti.

0 komentarze:

Prześlij komentarz