Funkcje otuliny

>> czwartek, 15 stycznia 2009

Zasadnicze funkcje otuliny to:
 
Osłona łuku przed dostępem atmosfery, Wprowadzenie do obszaru spawania pierwiastków odtleniających, wiążących azot i rafinujących ciekły metal spoiny. Wytworzenie powłoki żużlowej nad ciekłym jeziorkiem i krzepnącym metalem spoiny, Regulacja składu chemicznego spoiny. Wszystkie te funkcje służą do zapewnienia wymaganej jakości i własności eksploatacyjnych złącza spawanego.
0 komentarze:

Prześlij komentarz