Podsumowanie Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży Spawalniczej

>> piątek, 25 października 2013

Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży Spawalniczej odbyło się dniach 3-4 października br. w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. Konferencja była jednym ze spotkań w ramach Forum Wymiany Doświadczeń 2013.

Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży SpawalniczejPodczas Forum poruszano szereg zagadnień branżowych. Omówione zostały m.in.: wymagania norm serii EN 3834 w procesach certyfikacji wytwórców konstrukcji spawanych w świetle normy EN 1090,

  • kwalifikowanie personelu spawalniczego w świetle wymagań norm europejskich,
  • norma FprEN ISO 9606-1,
  • pomiar szczelności złączy spawanych – analiza krytyczna kilkunastu przypadków,
  • kwalifikowanie technologii spawania wg wymagań EN i przepisów niemieckich,
  • system certyfikacji personelu NDT wg normy EN ISO 9712:2012,
  • SAT – nowy, wysokowydajny proces spawania metodą MAG,
  • technika Phased Array (PA) i TOFD.

Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Śląskiej, eksperci zewnętrzni oraz z ramienia TÜV Akademia i TÜV Rheinland Polska.

Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży Spawalniczej zorganizowane zostało przez TÜV Akademia Polska we współpracy z TÜV Rheinland Polska. Konferencja była okazją do przedyskutowania zagadnień branżowych i wymiany opinii między uczestnikami spotkania.

0 komentarze:

Prześlij komentarz