Szkolenia techniczne

>> czwartek, 25 października 2012


TÜV Akademia Polska zaprasza na najbliższe szkolenia:

Specjalista Spawalnik TÜV - rozpoczęcie I zjazdu szkolenia 19 listopada 2012 r., Zabrze

Osoba, która ukończy szkolenie to wykwalifikowana osoba nadzoru spawalniczego o podstawowej wiedzy technicznej według PN-EN ISO 14731, wystarczającej do planowania, wykonywania, nadzorowania oraz badania zadań i odpowiedzialności ograniczonego zakresu technicznego, który obejmuje wytwarzanie prostych i mniej skomplikowanych konstrukcji i wyrobów spawanych, a także do kierowania systemem zapewnienia jakości spawania według EN ISO 3834-3/4.

Uzyskane kwalifikacje pozwalają na przykład na samodzielne nadzorowanie wykonawstwa stalowych konstrukcji budowlanych klasy 2. i 3. według PN-B-06200, stalowych konstrukcji budowlanych klasy A i B według DIN 18800-7:2008-11, jak również budowlanych konstrukcji stalowych i aluminiowych klasy EXCL2 według najnowszej normy EN 1090-2 i 3 lub nadzorowania wykonawstwa metodami spawalniczymi pojazdów szynowych i ich części składowych w zakładach o poziomie certyfikacji CL2 i CL3 wg normy EN 15085-2.

Certyfikat Specjalista Spawalnik TÜV (TÜV Schweißfachmann) jest dokumentem wystawionym przez niezależną międzynarodową jednostkę PersCert TÜV w Berlinie, poświadczającym posiadanie kompetencji wymaganych przez normę EN ISO 14731.Certyfikowany kontroler jakości powłok malarskich

3-6 grudnia 2012 r., Zabrze

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań w zakresie kontroli jakości w firmach wytwarzających zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi zbiorniki, rurociągi, aparaty, maszyny oraz konstrukcje stalowe różnego przeznaczenia.Przygotowanie zakładu do wdrożenia i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wg normy EN 1090 – warsztat szkoleniowy

11 grudnia 2012 r., Warszawa

Szkolenie skierowane jest do firm produkcyjnych w zakresie konstrukcji stalowych i aluminiowych, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za systemy zapewnienia jakości i działy produkcyjne. Ponadto szkolenie kierowane jest do kierownictwa technicznego, konstruktorów, technologów, inżynierów produkcji, inżynierów spawalników, pracowników kontroli jakości oraz inspektorów BHP i ochrony środowiska.Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

5-6 grudnia 2012 r., Zabrze

Szkolenie skierowane jest do kierownictwa technicznego, konstruktorów mechaników i automatyków, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymagań oznakowania CE, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn, technologów i inżynierów produkcji, pracowników służb utrzymania ruchu i kontroli jakości oraz inspektorów BHP i ochrony środowiska.


Więcej informacji i zgłoszenia pod numerem telefonu 32 273 21 82 oraz adresem e-mail aleksandra.pieniazek@pl.tuv.com

TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 327, 41-800 Zabrze
tel. 32 273 21 82

0 komentarze:

Prześlij komentarz